Webinari

Available courses

Webinar Rezidualna metoda - Nick French


Webinar Rezidualna metoda - Nick French
Category: Webinari
  • Teacher: Maja Borković

Frakcijski interesi u nekretninama deo 2


Frakcijski interesi u nekretninama deo 2
Category: Webinari
  • Teacher: Maja Borković

Uvod u frakcijske interese u nekretninama


Uvod u frakcijske interese u nekretninama
Category: Webinari
  • Teacher: Maja Borković

Is the future of real estate now?


Is the future of real estate now?
Category: Webinari

Evropski standardi procene 2020


Evropski standardi procene 2020
Category: Webinari
  • Teacher: Maja Borković
  • Teacher: Office Procenitelji

Određivanje diskontne stope u uslovima smanjenja privrednih aktivnosti


Određivanje diskontne stope u uslovima smanjenja privrednih aktivnosti
Category: Webinari
  • Teacher: Maja Borković
  • Teacher: Office Procenitelji

Postupak alokacije u proceni vrednosti nekretnina


Postupak alokacije u proceni vrednosti nekretnina
Category: Webinari
  • Teacher: Office Procenitelji

Identifikacija na terenu i premer površine predmeta procene


Identifikacija na terenu i premer površine predmeta procene
Category: Webinari
  • Teacher: Office Procenitelji

Međunarodni standardi za procenu vrednosti IVS 2020


Međunarodni standardi za procenu vrednosti IVS 2020
Category: Webinari

Kontrola Izvestaja Procene


Webinar Kontola Izvestaja Procene
Category: Webinari

Uticaj energetskih koridora na tržišnu vrednost


Uticaj energetskih koridora na tržišnu vrednost
Category: Webinari

Okvir i primena međunarodnih standarda procene IVS 2017 - Promocija prevoda IVS 2017 na srpski jezik


Okvir i primena međunarodnih standarda procene IVS 2017 - Promocija prevoda IVS 2017 na srpski jezik
Category: Webinari

Određivanje diskontne stope


Određivanje diskontne stope
Category: Webinari

Industrijsko postrojenje – procena hladnjača


Industrijsko postrojenje – procena hladnjača
Category: Webinari

Industrijsko postrojenje – procena silosa


Industrijsko postrojenje – procena silosa
Category: Webinari

Implementacija Nacionalnih standarda za procenu nepokretnosti


Implementacija Nacionalnih standarda za procenu nepokretnosti
Category: Webinari